back ... next ... Pac Pig © 1990 Tom Ferguson    Still got it.   19 x 15" oil on masonite

back ... next .